Norsk etnologisk gransking ble etablert i 1946 for å samle, forvalte, formidle og forske på beretninger fra dagliglivets historie - og for å være et nasjonalt ressurssenter for innsamlingen av personlige minner. En bærebjelke i NEGs virksomhet er den løpende serien med spørrelister, der et nettverk av privatpersoner svarer på spørsmål fra arkivet om forskjellige emner. NEG er akkreditert NGO for arbeid med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og NEGs serie med spørrelistesvar er innført i Norges Dokumentarv.

Recent Submissions

View more