By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok og har kommet ut siden 1943. Fra første nummer har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier med høy kvalitet.

Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

Vis flere