By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok og har kommet ut siden 1943. Fra første nummer har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier med høy kvalitet.

Collections in this community

Recent Submissions

View more