• Utstillingen TIDSROM 1600–1914. Tingene, menneskene og verden* 

      Seim, Marie Fongaard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      I 2021 åpner utstillingen TIDSROM 1600–1914 på Norsk Folkemuseum. Den erstatter den tidligere utstillingen Bysamlingen, som fra 1914 til 1993 var en av museets hovedarenaer for formidling av by- og embetskultur fra ...