• Lily Weiser-Aall 

      Skjelbred, Ann Helene Bolstad (By og bygd;45, Chapter, 2013)